Šijeme odevy, vyrábame a dodávame reklamné
predmety, riešime reklamu a propagáciu.

100% náhradné plnenie!

Všetky uvedené ceny sú bez Dph.

Reset filtra
ÚvodNa stiahnutie

Pre potreby komunikácie s príslušným úradom práce

ŠTATÚT CHRÁNENEJ DIELNE AGENTÚRA 208, s.r.o.

1. strana štatútu

2. strana štatútu

 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA AGENTÚRA 208, s.r.o.

1. strana výpisu

2. strana výpisu

3. strana výpisu

 

 

CERTIFIKÁT DôVERIHODNÁ FIRMA ZA ROK 2015

1. strana certifikátu


BONITNÝ PODNIK

1. certifikát za rok 2015

2. certifikát za rok 2016

Google+